Életmentés

Életmentést két tagszervezetünk lát el, a DELTA Mentőszolgálat és a TARCSAI Mentőszolgálat.

Tagszervezeteink több telephelyen is folyamatos 24 órás mentőállomással rendelkeznek ahol diszpécser szolgálat is üzemel.  Ezeken a helyeken orvosi vagy mentőápolói szinten látnak el életmentési feladatokat. Katasztrófa esetén az állami szervekkel együttműködve álltaluk riasztva vesznek részt a kialakult helyzet felszámolásban.

Mindkét szervezet rendelkezik 10-12 tanúsított elsősegélynyújtó személyzettel, a Delta Mentőszolgálat pedig 5 fő kiképzővel is.

Az elsősegélynyújtás oktatása 10-12 fős csoportokban történik. 8 óra elméleti és 8 óra gyakorlati kiképzés után a hallgatók vizsgát tesznek. Az eredményes vizsga letételét követően a hallgatók magyar és angol nyelven kiállított "Tanúsítvány"-t kapnak a megszerzett és vizsgával lezárt ismereteikről.

Betegszállítás

Betegszállító szervezeteink közel 10 éve végeznek betegszállítói tevékenységet. Először még a betegek fizették, majd 1996-tól  sikerült szerződést kötni az Orszzágos Egészségbiztosítási Pénztárral. Szervezeteink jó minőségű, jól felszerelt mentőautókkal, jól képzett szakemberekkel magas színvonalon nyújtanak ellátást. Éves szinten közel 65.000 embert szállítanak és 1.5 millió kilómétert tesznek meg autóikkal.

Az Egészségbiztosító által finanszírozott betegszállításon kívül végeznek fizető  szállításokat is amelyet  beteg, biztosítótársaságok, magán cégek vagy egyéb szervezetek rendelnek meg és fizetnek ki.

A betegszállítás 2007.2008. évi átalakulása következtében a DELTA Mentőszolgálat lett a második legnagyobb betegszállító szervezet Budapesten.Ezzel egyidőben a DELTA Mentőszolgálat látja el az irányítást a budapesti betegszállítások tekintetében.

Tanfolyamok, oktatás

Országos szervezetünk két delegált fővel részt vesz a „European Committe for First Aid Education (EC First Aid)" Nemzetközi Első Segély Szaktanács megalakulásában és annak munkájában.

Részt vettünk a európai elsősegély normák egységesítésének megteremtésében.

Jelenlegi tevékenységünk az első segély oktatással foglalkozó tagszervezeteink munkájának összehangolása és lehetőségeinkhez mérten szakemberek  biztosítása, valamint az elsősegélynyújtás oktatása.

Minden évben 3-4 területen a helyi Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálattal együttműködve a nyári gyermektáborokban  egészségügyi napot rendezzünk, egészségügyi vetélkedővel, amelynek nyertesei komoly ajándékot kapnak. A versenyek díjazására, 150 gyermek részére 100 000 Ft értékű ajándékot biztosítottunk.

2003 év minden hónapjában működött az egy napos egészségügyi tanfolyamunk, ahol az egészségmegőrzés napi teendőiről szakorvosok tartottak kimerítő részletességgel igen sikeres kurzusokat. Az előadások mellett vércukorszint méréseket, vérnyomás méréseket és íriszdiagnosztizálást is végeztek segítőink. A tanfolyamok térítésmentesek voltak és 350 fő vett rajtuk részt.

2004-től folyamatosan fejlesztettük az EU szabványnak mindenben megfelelő "Elsősegélynyújtás" oktatási programunkat. 2005 március 16-án a Felnőttképzési Akkreditációs Testület lefolytatta a 22/2004. (II. 16.) FMM rendelet alapján a hozzá benyújtott képzési programunk akkreditációs eljárását és az: Egészségügyi képzések(Elsősegélynyújtás) képzési programunkat a PL-0676 lajstromszám alatt akkreditálta.

EU kompatibilis "Elsősegélynyújtás" oktatási programunk keretében 8 óra elméleti és 8 óra gyakorlati oktatás után az eredményes vizsgát tett hallgatók magyar és angol nyelvű "Tanúsítás" Oklevelet kapnak. Az oklevél alkalmas valamennyi EU tagállam területén az elsősegélynyújtási képesség tanúsítására.

Szociális ellátás

A  szolgáltatások  célja  a  gondozásra  szoruló ember szükségleteihez  igazodó  segítségnyújtás,  melynek   mértékét   és  formáját   mindenkor  a  segítségre  szoruló   ember   testi-,  lelki-  és  szociális  állapota határozza  meg:

-   Igény  szerint  az  otthonukban  élő  idős  emberek  részére  napi   egyszeri  meleg  ételt  biztosítanak,

-   Az  önmaguk  ellátására  saját  erőből  nem  képes  személyek  részére  -  főként  társadalmi  munkát  végző  gondozónők  bevonásával  -   házi  segítségnyújtás biztosítanak,

-   Az  idősek  klubjaiban  -  nappali  ellátás  keretében  -   napi  háromszori  étkezést,  valamint   szociális-,  egészségi  és  mentális  állapotuknak  megfelelően  közösségi  szolgáltatásokat   nyújtanak.

-   Átmeneti  elhelyezésre  is  lehetőség  van  azok  részére,   akiknek   családi  környezetben   nem   oldható  meg   az  ellátásuk,  gondozásuk.

-   Intézményi  keretek  között   azoknak  a  személyeknek  az  ápolása-gondozása   biztosítható,   akiknek  egészségi  állapota  rendszeres  gyógyintézeti  kezelést  nem  igényel,  és  betegségük  miatt  önmagukról  nem  tudnak  gondoskodni  és  róluk  nem  gondoskodnak. 

Háziápolás

Házi ápolási csoportjaink az elmúlt években igény szerint, karitatív illetve fizetős módon végezték az otthoni ápolási feladatokat. 2002 évben  közel  2000 órát teljesítettek. Ápolási teendőiken kívül karitatív munkában segítenek a rászoruló időskorúaknak takarítani, bevásárolni, postát és hivatalos ügyeket elintézni.

Gyógyítás és prevenció

Korunk egyik szörnyű csapása gyermekeink tömeges légzőszervi megbetegedése. Az asztmás gyerekek köhögése, az állandó rettegés a családban a kiszámíthatatlanul jelentkező rohamoktól, fulladástól az egész család életét befolyásolja.

A légzőszervi beteg gyerekek testnevelés terápiájára szakosodott az AKARAT DSE szakcsoportja.   Több mint 25 éve szervezi és vezeti az AKARAT minta szerinti foglalkozásokat és az AKARAT modellként ismertté vált speciális és komplex eljárás lett az alapja a TB által gyógymódként elismert csoportos gyógyúszás kezelésfajtának.   Az elmúlt évek során az országban sok helyen átvették, eghonosították és pozitív eredményeket értek el evvel a módszerrel.

Az Asztmás és Allergiás Gyermekek Magyarországi Egyesülete  évek óta végez kiemelkedő munkát ezen a téren.

Többek között a betegoktatás, tanácsadás, téli nyári táborok szervezése, légző torna, gyógyúszás, és egyéb sportok megszervezésében. Természetesen minden alkalommal speciális szakemberek segítségét veszik igénybe a programok megvalósításához.

Kiemelt faladatuknak tartják a környezetvédelmet. Évek óta bekapcsolódnak a parlagfű irtásba. Egyesületük motoros kaszákat biztosítanak térítésmentesen a lakosság részére, megteremtve a lehetőséget, hogy mindenki a  saját környezetében tudja írtani a parlagfüvet és egyéb gyomnövényeket. Az egyesület szerkesztésében megjelenő 2A Krónika c. újság, sok hasznos tudnivalót ad közre az érintetteknek és érdeklődőknek. 4000 példányban postázzák negyedévente a rendelőkbe, kórházi osztályokra, kluboknak és  egyesületeknek.

Családtámogatás

A legfontosabb célkitűzéseink közé tartoznak a családok érdekképviselete, a szegényebb rászoruló családok szociális szempontok alapján történő segítése, a gyermeknevelés számára fontos erkölcsi értékek közvetítése és továbbadása. Különböző rendezvényeket, előadásokat és továbbképzéseket szervezünk, melyeken a helyes életvezetésre, az egészséges életmódra és a közéletre való nevelés áll a középpontban. A pénzbeli adományokból és önkéntesek bevonásával kirándulásokat, szociális üdülést és tanfolyamokat szervezünk. Több száz résztvevővel évente rendezünk családnapot és egészségnapot. Önkéntes alapon véradást, szűrővizsgálatokat, vetélkedőket és sportversenyeket rendezünk. A résztvevő gyerekek kézműves foglalkozásokon és táncok tanulásával készülnek az ünnepekre.

Az USB-től és más szponzoroktól kapott adományok segítségével rászoruló családokat tudunk támogatni

Segélyezés

A kapott természetbeni adományokat mindenkor térítésmentesen osztjuk szét az arra rászorulók körében.

Segélyeket többféle módon jutatjuk el a rászorulókhoz. Ebben főként a szociális munkatársaink segítenek de sokszor előfordul, hogy   a rászorulók személyesen keresnek fel minket vagy tagszervezeteinket.  Minden esetben egy indokoltsági felmérés előzi meg a segély kiadását. Figyelembe vesszük a segély kiadásánál annak legjobb hasznosulásának formáját ( élelmiszer, ruhanemű, ágynemű, könyv, bútor, pénz stb.).

Segélyeinket  nemre, bőrszínre, faji, vallási hovatartozástól függetlenül osztjuk szét.

Szociális munka

E tevékenységünket  a tagszervezeteink a  nagyobb rendezvények megrendezésekor  összehangolt munkában, a mindennapokban külön-külön egymással kapcsolatot tartva látják el. E támogatás keretein belül 3 bölcsödét, 2 óvodát, 1 kisegítő iskolát, 200-250 több gyermekes családot, 200-250 fő cukorbeteget, 140 idős nyugdíjast, 3000 fő nehéz anyagi helyzetben lévőt és 100-220 fő hajléktalant  segítünk évről évre tartós élelmiszerrel, ruhaneművel, használati cikkekkel, pénzzel.

Minden évben Április és október hónapokban „ Egy Szamaritánus Nap az Egészségért „ programot szervezünk. E program keretében egészségügyi felvilágosító előadások, koleszterin és vércukor    szűrések, vérnyomásmérés, fittség – vizsgálatok végzünk. Ezeken a napokon több száz ember vesz részt.

Szociális üdülés

Folyamatosan, évek óta szervezi egyik tagszervezetünk a „ kispénzűek"  számára is elérhető, méltán népszerű olaszországi tengerparti lakókocsis nyaralást. Az elmúlt évek során átlagosan 1200 ember vette igénybe nyaranta ezt a programot .

Az üdülési lehetőség a szervezetünk támogatását is figyelembe véve rendkívül kedvező, így számos magyarországi család részére elérhetővé vált ez a külföldi, tengerparti nyaralási lehetőség. Igénybevétele bárki számára biztosított. A Campingben telepített, minden használati eszközzel és  elő-sátorral  felszerelt lakókocsikban a négy – öt fős családok kényelmes elhelyezése lehetséges.

Ifjúsági munka

Évente többször szervezünk családi- és egészségnapot, amelynek főgondolata az egészséges életmódra való nevelés. Önkéntes alapon véradást, vetélkedőket és sportversenyeket rendezünk. A résztvevő gyerekek kézműves tevékenységgel és táncok tanulásával készülnek az ünnepekre.

Az év folyamán különböző rendezvényeket, előadásokat és továbbképzéseket szervezünk, melyekben a gyermeknevelés erkölcsi értékei kerülnek előtérbe. Nagy figyelmet szentelünk a párkapcsolatok és házassági tanácsadás témáinak.

Orvosi ügyeleti ellátás

A Sűrgösségi Orvosi ügyelet biztosítja az adott településen élők gyors orvosi segítséghez jutását. Minden olyan egészségügyi felszereléssel fel van szerelve amely a gyors életmentő beavatkozáshoz szükséges lehet. Megkülönböztető jelzéssel ellátott gépjárművel szállítja ki a gépkocsivezető –aki mentőápolói ismeretekkel is rendelkezik – az orvost a helyszínre. Az ügyelet központjában egy ápoló látja el a diszpécseri teendőket, segédkezik az ambuláló orvosnak és elvégzi az összes adminisztrációt.